לחלום בגדול, להתחיל בקטן

דוגמאות צבע עד הבית

Samples -

דוגמאות צבע
בגדלים A5 (צבע חלק)
ו-A4 (טקסטורה)

Stickers -

מדבקות צבע
ניתנות להדבקה
חוזרת בגודל A5

Testers -

דוגמית צבע
בנפח 100 מ"ל
לצביעת שטח של כ-1 מ"ר

הגוונים במניפה להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין הגוונים המוצגים לבין הגוון שיתקבל בצביעה
צבע חלק לקירות אפקטים שליכט טיח ערבה